انتفاد و پبشنهاد
نظر سنجی
انتخاب زبان
به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد
عالی
خوب
متوسط
بد
تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
انتقاد و پیشنهاد ویژه مراجعین و کارمندان


بازآوری

ارتباط با ما


...

تلفنهای تماس با کارشناس IPD :

موبایل: 989168052568   -   989308169468                  تلفن: 00986133770093 و 00986133770094

 امانه پيامكي بيمارستان:  500016133770094                   
بازآوری