تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
doctor
سارا عاشوری

تخصص : کاردیولوژیست

کد نظام پزشکی : 99733

تلفن :

ایمیل :

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا