تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
doctor
عبداله نیسی

تخصص : جراحی عمومی

کد نظام پزشکی : 75683

تلفن :

ایمیل :

جراح عمومی

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا