انتفاد و پبشنهاد
نظر سنجی
انتخاب زبان
به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد
عالی
خوب
متوسط
بد
تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
انتقاد و پیشنهاد ویژه مراجعین و کارمندان


بازآوری

محسن

تخصص : متخصص ارتوپد
کد نظام پزشکی : 92484
تلفن :
ایمیل : قاسم زاده

متخصص ارتوپدی، آرتروسکوپی و تعویض مفصل