تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
منشور حقوق بيمار در ايران

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

براساس قوانين حاكم بر مراكز درماني جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت به مراجعه كنندگان يكسان بوده و مليت، نژاد، مذهب، رنگ پوست و... نمي تواند موجب تفاوت در برنامه مراقبت و درمان گردد.
بنابراين براي هر فرد (ايراني يا غير ايراني) حقوق زير برقرار مي باشد.


1- دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است
2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد
3- حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود
4- ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد
5- دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

 

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا