تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی

آندوسکوپی

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

درمانگاه گوارش شامل قسمت های آندو سکوپی – برونکوسکوپی – کلونوسکوپی می باشد.

عمده فعالیت های آندوسکوپی :

·  آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و بیوپسی ( بررسی مری، معده  و اثنی عشر)

·  آندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی و بیوپسی ( بررسی روده بزرگ)

·  متوقف نمودن خونریزیهای گوارشی فوقانی و تحتانی

·  برداشتن پولیپ های دستگاه گوارش

·  سوزاندن و بستن واریس های مری

·  کارگذاری آندوسکوپیک لوله تغذیه داخل معده PEG 

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا