تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی

شنوایی سنجی

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

  انجام کلیه آزمایشات اولیه شنوایی شامل ارزیابی میزان و نوع کم شنوایی با استفاده از تون خالص (PTA) Pure ton Audiometery- آزمونهای گفتاری – آزمونهای ارزیابی جهت تجویز سمعک – آزمونهای اختصاصی کم شنوائیهای غیر عضوی و متمارزین

v  بررسی وضعیت پرده گوش و استخوانچه های گوش میانی تحت عنوان (Tympanometery) ارزیابی رفلکس عضله رکابی همان طرف و طرف مقابل – ارزیابی عملکرد شیپور استاش با استفاده از دستگاه امپدانس

v  انجام آزمون الکتروفیزیولوژیک ABR  : شامل بررسی عملکرد اعصاب از گوش داخلی تا مناطق شنوایی در ساقه مغز

v  نوشتن گزارش نتایج و ثبت توصیه های لازم

v  ارائه توصیه های لازم جهت پیشگیری و حفاظت از شنوایی و انجام آزمایشات اولیه و دوره ای در این راستا

v  انجام خدمات مشاوره در زمینه کم شنوایی و ناشنوایی و تجویز سمعک و استفاده از کمک شنوایی و ارجاع بیماران به مراکز تخصصی

v  تشکیل پرونده شامل مشخصات کامل بیمار و آزمایشات انجام شده و نگهداری مدارک جهت بیماران کادر  

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا