تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی

مدارک پزشکی

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
خدمات بخش مدارک پزشکی : 

واحد مدارک پزشکی بیمارستان با بهره گیری از کارشناسان متعهد و مجرب، ضمن ثبت مدارک پزشکی مراجعین محترم، آماده ارائه خدمات درخصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز ازپزشک معالج می باشد. مدارک پزشکی (Medical Record) واحدی است که اوراق و مدارکی را به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار ، در بیمارستان به نحو قابل دسترسی نگهداری می کند تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدی بیمار ، آمار ، تحقیقات ، آموزش  و بررسی خدمات داده شده از لحاظ کمی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد .
هر پرونده بیمار شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیماری خاص ، ثبت مسائل بهداشتی وی و ثبت دقیق نتیجه گیری هر گونه معالجه می باشد.
اطلاعات به صورت
1: مکتوب
2: در حافظه کامپیوتر نگهداری می گردد.
واحد مدارک پزشکی در جهت تهیه پرونده پزشکی بیماران طبق اصول علمی، انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی بین المللی تلاش می کند.
این واحد آماده ارائه خدمات در خصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز از پزشک معالج به مراجعین محترم می باشد.
از دیگر خدمات این بخش:
  • تهیه و تنظیم آمار بهداشتی، درمانی 
  • انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد 
  • کد گذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی بین المللی تلاش می کند 
  • پاسخگویی به مراجع و دوایر ذ یربط در خصوص استعلامات به عمل آمده
  • تنظیم مدارک برای بیماران متقاضی جهت استفاده از بیمه های مرتبط و طرف قرارداد 
fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا