انتفاد و پبشنهاد
نظر سنجی
انتخاب زبان
به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد
عالی
خوب
متوسط
بد
تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
انتقاد و پیشنهاد ویژه مراجعین و کارمندان


بازآوری

مهندسی

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
خدمات فنی و مهندسی :
  • چکاپ کل تجهیزات نصب شده از قبیل شیرآلات ،دستگاه های صوتی و تصویری
  • سرویس روزانه موتورخانه طبق چک لیست های مربوطه
  • چکاپ کل دستگاههای برق اضطراری بخش های ویژه
  • کنترل دماهای بخش های مربوط به تجهیزات حساس
  • سرویس های نقاشی ساختمان به صورت روزانه 
  • بررسی روزانه کلیه بخش های بیمارستان توسط نیروهای تاسیساتی از طریق چک لیست های تایین شده