تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی

ارائه خدمات درمانی ایمن و اثر بخش توام با عطوفت و مهربانی با حفظ کرامت انسانی به عموم مراجعین

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا