انتفاد و پبشنهاد
نظر سنجی
انتخاب زبان
به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد
عالی
خوب
متوسط
بد
تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
انتقاد و پیشنهاد ویژه مراجعین و کارمندان


بازآوری

تعرفه بيماران گردشگر سلامت

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

  در بخش vip  به مبالغ فوق 10% اضافه ميگردد.

تعرفه گردش گر سلامت

يك تخته

مبلغ به ريال

دو تخته

مبلغ به ريال

عمومي

مبلغ به ريال

نوزاد بيمار

مبلغ به ريال

نوزاد سالم

مبلغ به ريال

همراه

مبلغ به ريال

CCU

مبلغ به ريال

Icu

مبلغ به ريال

آزاد

7128000

5544000

3960000

3960000

2772000

792000

9108000

14256000